Jak vybrat noční vidění

Průvodce výběrem nočního vidění

Článek slouží jako úvod do problematiky nočního vidění a výběru vhodného přístroje. Taktéž se zde dozvíte, jak je to s povolením od policie.

Noční vidění pro myslivce 21. století.

Jak vybrat noční vidění

Seznam kapitol:
Co vše je třeba vědět před nákupem nočního vidění?

Tohoto průvodce výběrem nočního vidění jsme vytvořili na základě stále častějších dotazů zákazníků, kteří se ztrácejí v nepřeberné nabídce zařízení a kteří narážejí na zavádějící, či dokonce záměrně mylné tvrzení některých samozvaných expertů. Doufáme tedy, že Vám nadcházející řádky odpoví na veškeré dotazy a pochybnosti ohledně nočního vidění.

Co to je noční vidění: Noční vidění je zařízení pracující na principu zesilování zbytkového světla – může se jednat jak o odraz z měsíce či hvězd, tak o odraz ze světla z okolních obcí a měst. Níže na obrázku naleznete znázornění principu, na kterém noční vidění fungují.

Jak funguje noční vidění.

zdroj: atncorp.com


Jaké typy nočního vidění známe?

Noktovizor - analogové noční vidění: Přístroj se typicky skládá z fotokatody, kudy vstupuje zbytkové světlo, jehož světelný signál je následně v noktovizoru převeden na elektrony (elektrický signál), které jsou pomocí mikrokanálkového zesilovače znásobeny až 100 000x. Tyto zesílené elektrony při výstupu narazí na fosforové stínítko, které nám zobrazí finální obraz. Tento princip fungování je velice účinný, ale také drahý. Doporučujeme analogové puškohledy. Tyto přístroje ve většině případů vyžadují povolení od Policie ČR.

Klady a zápory:

Noční vidění ATN Night Arrow 6 WPTI

Noktovizor ATN Night Arrow


Digitální noční vidění: Zjednodušeně se dá říct, že funguje jako digitální kamera, nebo fotoaparát. K převedení zbytkového světla používá procesor CCD (Charge-Coupled Device Chip), který zpracovává světlo převedené na elektronický signál.

Klady a zápory:

Noční vidění puškohled ATN X-Sight 5-18x HD

Noční vidění puškohled ATN X-Sight 5-18x HD

CCD procesor

CCD procesor


Termovize: Pro úplnost zde uvádíme také termovizní zařízení. Termovize využívají vyzařování infračerveného světla z jakéhokoliv objektu pomocí speciálního objektivu. Toto vyzařování je zachyceno a převedeno do elektrického signálu, který posléze zpracovává procesor a zobrazuje na display. Tento obraz není tak detailní jako u noktovizorů, ale lze rozpoznat vozidla, osoby a zvěř, a to až na vzdálenost 1 km. Například i se základním pozorovacím monokulárem lze zobrazit 5 kg selata pohybující se v trávě na vzdálenost 300 m.

Klady a zápory:

Termovize Pulsar Quantum HD50S

Termovize Pulsar Quantum HD50S

Ukázka obrazu termovize v noci.

Ukázka obrazu termovize v noci.


Monokulár – pozorovací noční vidění: Můžete jej zakoupit prakticky ve všech dostupných technologiích: termovizní monokulár, digitální monokulár, noktovizorní pozorovací monokulár a také klasický optický pozorovací monokulár.

Obecně jsou velikostně monokuláry na noční pozorování provedeny v podobných rozměrech jako na obrázku níže (digitální noční monokulár Pulsar X870 – 180 x 80 x 60 mm).

Malé rozměry dovolují snadnou manipulaci, lze jej pohodlně nosit v kapse u bundy. Výkonem jsou srovnatelné s puškohledy na noční vidění, ale za nižší cenu, jelikož nemají vestavěnou zaměřovací osnovu a nejsou konstruované na odolnost vůči zpětnému rázu tak, jako je tomu u puškohledů, nebo předsádek.

Klady a zápory:

Monokulár Pulsar Recon X850

Monokulár Pulsar Recon X850


Předsádka: Tento typ přístroje pro noční vidění lze uchytit prakticky na jakékoliv optické zařízení: video kameru, denní dalekohled či puškohled. Tyto předsádky bývají malých rozměrů a nízké váhy, lze je během několika vteřin namontovat a zase sejmout. Na trhu můžeme narazit na předsádky digitální, noktovizorní a nově také termovizní (noční vidění ATN).

Základ předsádek spočívá v transformaci vstupního světla, jeho zesílení a poté opětovného zobrazení před objektiv puškohledu. U naprosté většiny předsádek při nasazení na puškohled není nutné měnit nastřelení záměrné osnovy.

Předsádky se nasazují na puškohledy pomocí adaptérů, které z vnější strany obepínají objektiv puškohledu. Pro tuto montáž je potřeba, aby byla mezi objektivem puškohledu a hlavní alespoň 5 mm prostor, jinak adaptér ve většině případů nelze nasadit a je nutné odstranit hledí z hlavně zbraně.

Klady a zápory:

kroužky předsádky předsádka na puškohledu

Předsádka na puškohledu.


Přísvit – infračervená svítilna: Je to svítilna vyzařující pro člověka světlo v neviditelném spektru, obvykle od 800 nm až do 980 nm. Dělí se dle vlnové délky vyzařovaného světla a výkonu. Obecně se pro noční vidění doporučují přísvity o vlnové délce 850 nm, ale i na toto spektrum již zvěř začíná pomalu reagovat. Dále je důležité rozlišovat jakým způsobem je toto světlo vyzařováno, zda laserovou diodou, nebo LED, která je kvalitnější.

Není jednoduché zvolit přísvit, protože každé zařízení je jinak citlivé na různé typy vyzařování a vlnové délky. V obchodě, kde se rozhodnete zakoupit noční vidění, by Vám také měli poradit s výběrem vhodného přísvitu. Není totiž pravda, že ten nejdražší přísvit je zároveň tou nejlepší volbou pro všechny zařízení. Cenově se přísvity pohybují od 2 000 Kč do 15 000 Kč.

Přísvit je nutný použít u digitálních nočních vidění, naopak noktovizory v kategorii měniče 2+ a vyšší mají tak velké zesílení zbytkového světla, že se přídavný přísvit používá jen velmi zřídka (nejčastěji v lesní honitbě).

Přísvity pro noční vidění – často kladené otázky.

1- Viditelnost přísvitu

Viditelnost je vlastně o citlivosti očí zvěře a člověka na různé vlnové délky světla. Nejlépe si uvědomíme vliv vlnové délky světla v souvislosti se svítáním či západem slunce, kdy vnímáme změnu barev jednotlivých předmětů se změnou spektra osvětlení. Za neviditelné pokládáme vlnové délky od 800 nm po 980 nm. Dostupná zařízení pro přísvity k nočním vidění se vyrábí ve vlnových délkách (780 nm, 805nm obvykle již starší zařízení, nebo jako integrované přísvity u levných verzí nových zařízení) 850nm, 915nm, 940nm a (980nm jen těžko dostupné a drahé).

Viditelnost přísvitu si nejlépe můžeme demonstrovat v zatemněné místnosti s odstupem od bílé stěny cca 3m na stěnu namíříme zapnutý přísvit a nejsme schopni pozorovat, že na stěnu svítíme. Zvolíme-li odstup od stěny menší než 1m můžeme pozorovat mírné osvícení přísvitem v odstínech červené barvy. Tento jev je normální, neboť žádný výrobce nedokáže vytvořit světelný zdroj o přesně dané vlnové délce. Vždy jsou přítomné i ty viditelné vlnové délky ovšem o velmi malém výkonu a díky nim je přísvit viditelný při přímém pohledu na světelný zdroj. Mohli bychom to přirovnat k zapálené cigaretě, kterou sice jsme schopni v noci vidět na více než 100m ale neposvítíme si sní ani na klíčovou dírku. U přísvitu je navíc výhoda, že na rozdíl od cigarety je přísvit vidět pouze z místa na něž svítíme nikoli z boků. Citlivost očí jednotlivých druhů zvěře může být na konkrétní vlnové délky také různá.

2- Technologie výroby

Laser – výkonné mívají lépe nastavené vlnové délky tedy menší podíl výkonu ve viditelném spektru, lépe fungují s klasickými noktovizory než s digitálními – drahá výroba.

Diodový – cenově dostupné, velmi dobře fungují s digitálními přístroji, mívají méně přesně nastavené vlnové délky – vyšší podíl viditelného vyzařování.
Nezáleží ani tak na výrobní technologii přísvitu jako na vzájemné kompatibilitě přísvitu a přístroje pro noční vidění.

3- Dosvit

Záleží na výkonu přísvitu a schopnostech zařízení pro noční vidění konkrétní přísvit zobrazit. U všech přísvitů je zaručena minimální vzdálenost osvitu na 80m, což bohatě dostačuje pro většinu lovů na noční čekané.
Maximální dosvit se pohybuje od 200 do 600m, ale to již značně závisí na použitém přístroji pro noční vidění.

Přísvit Pulsar x850

Přísvit Pulsar x850


Termovizní puškohled: Termovizní puškohledy jsou poslední technickou novinkou v lovectví. Systém zobrazení termovize jsme již popsali výše. Doplnit můžeme, že po výstřelu nedochází k dočasnému vypnutí měniče jako u nočních vidění, ale přenos obrazu je nepřerušený. Použití těchto zařízení je problematické v lese, kde nedokáží zobrazit menší větvičky a překážky v cestě dráhy střely, nicméně na otevřeném prostoru jsou naprosto nepřekonatelné. Nevýhodou je jistě jejich cena, která začíná na 150 000 Kč, a zatím malá nabídka výrobců.

Klady a zápory:


Jaké noční vidění je nutné přihlásit a které je volně prodejné?

Zde můžete nalézt článek se společným vyjádřením Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a PČR k problematice nákupu a používání nočního vidění. Obecně z tohoto dokumentu a z praxe vyplývá, že zařízení musí být zkonstruováno jako optoelektronické zaměřovací zařízení a musí splňovat každou z těchto podmínek – obsahovat v jednom zařízení záměrnou osnovu a zároveň montáž na zbraň.

Obecně se dá říci, že tyto podmínky splňují pouze noktovizory (analogové noční vidění). Veškeré digitální noční vidění (ať už puškohledy či předsádky), noktovizorní předsádky a termovizní puškohledy jsou volně prodejné bez nutnosti předchozího povolení ze strany PČR. Tolik k možnosti zakoupení těchto zařízení.

Povinnosti k přihlášení noktovizorního puškohledu: Pro přihlášení je nutné zažádat na příslušném oddělení okresní správy policie o výjimku k nákupu noktovizoru, formulář je k dostání standardně na PČR.

Formulář je ke stažení zde.

Doporučujeme se při podání žádosti o tuto výjimku vzdát možnosti na odvolání (obecně tím zkrátíte vydání povolení přibližně o 2 týdny). Dále je nutné mít zbrojní průkaz skupiny C, svolení majitele nemovitosti, kde bude toto zařízení uloženo, certifikát k trezoru, že splňuje bezpečností třídu pro uschování zbraní (ten by měl mít každý kvalitní trezor na zbraň) a kolky v hodnotě 1 000 Kč. Výjimka na povolení k lovu zvěře (ze zákona o myslivosti) pomocí těchto zařízení není vyžadována.

Tyto podmínky se můžou v rámci jiných okresů lehce lišit, doporučujeme proto vždy před podáním přihlášení kontaktovat příslušný orgán a dotázat se na povinné náležitosti.


Jak správně vybrat noční vidění?

Nyní, když jsme se seznámili s typy a technologiemi nočních vidění a s jejich přednostmi a nedostatky, si můžeme udělat jasno v tom, jak vybrat to správné noční vidění dle požadavků na způsob lovu, na prostředí, kde budou používány, a na zbraň, na jakou ho bude noční vidění připevněno.

Toto jsou naše osobní postřehy za mnoho let zkušeností s používáním těchto technologií. Doufáme, že Vám pomohou se správně rozhodnout při nákupu toho správného zařízení.

1. Dle oblasti použití: Jako první je třeba si uvědomit v jakém prostředí – honitbě - budete zařízení používat.

Lesní honitba: V lesní honitbě lov probíhá na krátké vzdálenosti, kdy není potřeba velké zvětšení. Žádoucí je spíše menší přiblížení, aby po výstřelu lovec viděl, zda zvěř značí a jakým směrem se pohybuje pro případný dosled.

Pro lesní honitbu je typické mnoho překážek (stromy, větvě), které odráží případný použitý přísvit zpět do zařízení a tím ho oslepují.

Zvěř je v lesní honitbě více pozorná na přísvit. Nejlepší volbou je většinou noktovizorní zařízení se čtyřnásobným zvětšením.

Polní honitba: V polní honitbě je velice praktické, když dokážete zvěř obeznat na větší vzdálenost a následně ji pak navábíte na Vaši pozici. Je zde také obvykle více prostoru pro pozorování chování zvěře po výstřelu (pokud nestřílíte na okraji kukuřice).

V polní honitbě je zvěř méně vnímavá na světla z obcí a projíždějících aut.

Po obeznání lze lovit na delší vzdálenosti než v lesní honitbě, nehrozí zde oslepení nočního vidění vlivem odrazu přísvitu od překážek.

Pokud není naprostá tma, lze s analogovým noční vidění pozorovat zvěř minimálně na 200 m i bez použití přísvitu (platí u druhé generace).

2. Dle způsobu lovu:

Čekaná: Pro tento způsob lovu lze použít větší přiblížení, protože lovec je ve stabilní pozici a má dostatek času na výstřel. Dále zde tolik nezáleží na zpoždění přenosu digitálního obrazu, protože střelec má obvykle více času počkat na zastavení zvěře.

Šoulání: Na tento způsob lovu je více vhodné noční vidění s malým zvětšením (maximálně 4x), které poskytuje daleko větší zorné pole a přehled o okolní situaci, dále dovoluje po výstřelu rychle najít zvěř a případně výstřel opakovat.

Dále se zde osvědčí noktovizorní technologie, která promítá obraz bez zkreslení a hlavně bez zpoždění. Lovec může zachovat nacvičené předsazení na pohybující se cíl.

3. Dle montáže na zbraň:

Předsádka: Na optický puškohled lze namontovat předsádku ve většině případů, prostor mezi objektivem puškohledu a hlavní musí být minimálně 5 mm. Je nutné brát v úvahu fakt, že montážní adaptér předsádky má spolu s tlumícím/vystřeďovacím kroužkem cca 3-4 mm silnou stěnu a nasouvá se na objektiv v délce 3-4 cm. Pokud je na hlavní připevněno hledí, v naprosté většině případů musí být odstraněno.

Puškohled: Puškohled s nočním viděním má ve většině případů montáž na weaver/RIS lištu. Tyto typy montáží jsou v dnešní době ve světě standardem a lze na ně upevnit jakékoliv zařízení. Při sundání a opětovném nandání zařízení se rozptyl dle kvality lišty a montáže pohybuje mezi 1-5 cm na 100 m, což je pro loveckou střelbu naprosto dostačující.

Dále lze samozřejmě objednat u puškaře dopasování na prakticky jakoukoliv jinou montáž, například Schwenk. V tomto případě lze montážní sadu na weaver jednoduše z nočního puškohledu odstranit.

4. Dle použité technologie: Rádi bychom zde připomenuli klady a zápory nejčastěji používaných technologií pro noční vidění:

Noktovizorní – analogové noční vidění

Klady:

Zápory:

Digitální noční vidění

Klady:

Zápory:

5. Dle finanční náročnosti: Při výběru nočního vidění je jeden z hlavních limitujících parametrů finanční náročnost jednotlivých zařízení. Je třeba myslet na to, že zde platí stejné pravidlo jako u lovecké optiky: čím je zařízení dražší, tím je také výkonnější.

Nelze srovnávat z hlediska výkonu noční vidění do 15 000 Kč s nočním viděním za 40 000 Kč. Dále je zde otázka životnosti uvedeného zařízení, kdy na plné čáře vyhrávají noktovizory. I digitální zařízení lze však v plně dostačující kvalitě pořídit za mnohem příjemnější cenu oproti noktovizorům.

6. Dle prodejce: Přístroje na noční vidění jsou velmi složité a drahé zařízení, jejichž opravu nelze ve většině případů zvládnout svépomocí. Proto je nutno zvážit, zda přístroj zakoupit u oficiálního zástupce se zárukou a servisem od výrobce, nebo od překupníků zboží nejisté kvality a původu, kteří Vám při prodeji záruku přislíbí, ale bez přímého kontaktu na výrobce nejsou schopni dodržet zákonné podmínky a lhůty.

Velmi často takto podvedení lidé žádají o provedení opravy oficiální prodejce, jelikož ten jejich již nekomunikuje, nebo v opačném případě opravu přislíbí a poté trvá i několik měsíců, kdy si musí zákazníci často sami uhradit opravu i v záruční době! Zvažte proto nákup u oficiálního a ověřeného prodejce, jako například na e-shopu Zbraně Šubrt.

Závěr

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za přečtení tohoto průvodce, doufáme, že se nám podařilo odpovědět na většinu Vašich nejasností a dotazů k nočnímu vidění. Pro jistotu upozorňujeme, že toto jsou naše individuální postřehy a zkušenosti, které se nemusejí shodovat s názory všech myslivců a lovců. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.